Boost Arnhem heeft een aantal jaar als ontwikkelcentrum op de Driekoningendwarsstraat 30 in Arnhem bestaan. Vanuit de kracht en de motivatie van vluchtelingen zelf is deze plek gerealiseerd waar vluchtelingen in een informele omgeving zelf de verantwoordelijkheid namen voor integratie door middel van een divers aantal activiteiten. Dit werd gedaan in koppels, Nederlander-vluchteling. Er was taalles, computerles en begeleiding bij problematiek en er werden workshops georganiseerd. Daarnaast was er het We Match! buddyproject.

Inmiddels is Stichting Boost Arnhem  gestopt en is de projectleider verder gegaan als  het bedrijf Boost Werkt .

 

Hieronder kunt u lezen en in de submenu’s kunt u zien wat Stichting Boost Arnhem de afgelopen jaren heeft gedaan . Boost Werkt onderschrijft wat de Stichting heeft gedaan.

 

Veel vluchtelingen kwamen bij de Stichting met vragen over werk en wij ondersteunden hen bij het realiseren van betaald werk. Hierin hadden wij een bemiddelende/begeleidende rol tussen de partijen in. 
De integratie van vluchtelingen en de weg naar verzelfstandiging kent veel problemen. De steeds toenemende bureaucratie zorgt voor toenemende problematiek.  Vluchtelingen spreken de taal niet goed, Vluchtelingen hebben geen tot weinig kennis van de systemen, regels en wetgeving. Door een gering netwerk en weinig communicatie in de Nederlandse taal en integratie in de Nederlandse samenleving ontwikkelen ze zich gering in bovenstaande benoemde punten. Het een heeft verband met het ander en de vicieuze cirkel blijft zo in stand. Door de cirkel niet te doorbreken ontstaat weer vervolg problematiek zoals bijvoorbeeld financiële problematiek, angst en onzekerheden en misverstanden met overheden en eventuele werkgevers.

Boost onderscheidde zich van andere organisaties die dezelfde doelstelling hebben in de aanpak. Boost was een bottomup integratieproject waar vluchtelingen konden ontwikkelen, leren en ontmoeten. Vluchtelingen  zelf vorm laten geven aan hun integratie samen met Nederlanders. Boost verbond taal, contact/netwerk , betaald of vrijwilligerswerk en problematiek op één plek want deze items zijn niet te scheiden om met de doelgroep een goed resultaat te kunnen bereiken. Boost Arnhem is in begin 2019 begonnen op een vaste locatie en ontwikkelde zich als vrijwilligersorganisatie naar een semi professionele organisatie die tussen de officiële partijen in werkt. We bekleden zo een onafhankelijke, neutrale positie. In Boost voelden de vluchtelingen zich thuis, we waren laagdrempelig en zo professioneel mogelijk tegelijk. Vanuit de visie werken we in koppels . We koppelen niet zomaar, maar vanuit overeenkomsten.